Znaleziono 5 artykułów

Władysław Szlufik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Mieczysław Szczodrak Władysław Szlufik s. 5-6
Znaczenie radia w pracy szkoły Władysław Szlufik s. 161-185
"Szkolnictwo podstawowe na ziemiach zachodnich i północnych w latach 1945-1970", Władysław Szlufik, Kielce 1980 : [recenzja] Józef Grzywna Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 276-279
"Szkolnictwo ogólnokształcące na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1970", Bolesław Potyrała, Władysław Szlufik, wstęp Jan Konopnicki, Wrocław 1972 : [recenzja] Tadeusz Filipkowski Jan Konopnicki (aut. dzieła rec.) Bolesław Potyrała (aut. dzieła rec.) Władysław Szlufik (aut. dzieła rec.) s. 715-718
Zadania nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w okresie przemian Władysław Szlufik s. 797-801