Znaleziono 3 artykuły

Wacława Szmidel-Domasłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konserwacja korony murów Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 33-43
Konserwacja kamiennej konsoli z Mojżeszem w kościele św. Jana w Toruniu Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska s. 35-48
Konserwacja kamiennej rzeźby pielgrzyma ze Słupi Nowej Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska Norbert Szunke s. 619-637