Znaleziono 20 artykułów

Stanisław Szmidt

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ksiądz Bernard Jan Popowski (1955-1999) : początki pracy duszpasterskiej salezjanów w Ugandzie na podstawie korespondencji (1989-1999) Stanisław Szmidt s. 61-73
Działalność misyjna salezjanów polskich Stanisław Szmidt s. 89-118
Salezjanie polscy na misjach w Indiach Stanisław Szmidt s. 119-146
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 96 Rafał Markowski Andrzej Miotk Stanisław Szmidt s. 121-165
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (77) Franciszek Behrendt Gerard Głuchowski Eugeniusz Sakowicz Stanisław Szmidt Mahmud Taha Żuk s. 145-173
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy (76) Marek Kowalik Eugeniusz Sakowicz Stanisław Szmidt Henryk Zimoń s. 163-194
Praca misyjna koadiutora Klemensa Hlonda (1901-1982) w świetle dokumentów Stanisław Szmidt s. 175-189
Biuletyn misjologiczno-religioznawczy. Cz. 92 Stanisław Szmidt Andrzej Wańka Grzegorz Wita s. 181-203
Rodzina salezjańska w Ameryce Łacińskiej Stanisław Szmidt s. 191-211
Życie i działalność misyjna ks. Leona Piaseckiego SDB w Indii północno-wschodniej (Assam) Stanisław Szmidt s. 263-282
Salezjanie polscy na misjach w Chinach i na Filipinach : prehistoria Stanisław Szmidt s. 301-331
Misja salezjańska Chiu Chow w Chinach Stanisław Szmidt s. 311-346
Świadectwo krwi misjonarzy salezjańskich Stanisław Szmidt s. 323-340
Salezjańska metoda pracy misyjnej Stanisław Szmidt s. 333-338
Działalność misyjna ks. Edwarda Bielawskiego (1930-1979) w świetle jego korespondencji Stanisław Szmidt s. 339-356
Działalność duszpasterska ks. Bernarda Duszyńskiego SDB w Libii w latach 1976-1994 Dariusz Mikołajczyk Stanisław Szmidt s. 439-451
Losy Polskiej Misji Salezjańskiej nad Górnym Orinoko na podstawie korespondencji ks. Wojciecha Stanisława Paszendy Stanisław Szmidt s. 465-478
Bibliografia pism ks. Teodora Wieczorka (1888-1957) misjonarza w Chinach (w latach 1921-1957) Stanisław Szmidt s. 477-486
Bibliografia niepublikowanych listów z Indii (1922-1957) ks. Leona Piaseckiego (1889-1957) Stanisław Szmidt s. 541-558
Praca misyjna ks. Wiesława Kaczmarczyka (1933-2000) w Amazonii Wenezuelskiej w świetle jego korespondencji Stanisław Szmidt s. 637-658