Znaleziono 12 artykułów

Roman Szmurło

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szenute z Atripe w świetle Listów i Kazań archimandryty Bezy Roman Szmurło s. 116-126
Listy i kazania archimandryty Bezy o walce z szatanem w życiu mnichów Roman Szmurło s. 171-178
Szenute z Atripe - charyzmatyczny cenobita Roman Szmurło s. 175-183
Polemika z manicheizmem w pismach Szenutiego z Atripe Roman Szmurło s. 195-202
Stan badań nad Szenutem z Atripe Roman Szmurło s. 215-227
Sprawozdanie z sympozjum patrystycznego "Chrześcijaństwo na przełomie dziejów" zorganizowanego przez Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dnia 26. 10. 2000 roku Roman Szmurło s. 275-280
Śmierć Maniego (Fragmenty III Homilii manichejskiej) : wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego Roman Szmurło s. 291-297
Sprawozdanie z Sympozjum Patrystycznego "Chrześcijaństwo II-V wieku wobec antycznych tradycji ezoterycznych", Warszawa 16.10.2002 r. Roman Szmurło s. 322-325
Krótki zarys historii języka i piśmiennictwa koptyjskiego Roman Szmurło s. 327-336
Polemika z gnostycyzmem w Pismach Szenutego z Atripe Roman Szmurło s. 351-358
Męczeństwo i śmierć Maniego (Psalm Bema CCXXVI) : wstęp, komentarz i tłumaczenie z języka koptyjskiego Roman Szmurło s. 504-508
"Coptic Grammar : With Chrestomathy and Glossary : Sahidic Dialect", Bentley Layton, Wiesbaden 2000 : [recenzja] Roman Szmurło Bantley Layton (aut. dzieła rec.) s. 550-553