Znaleziono 12 artykułów

Bogusław Szmygin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trwała ruina : granice i uwarunkowania działań konserwatorskich na przykładzie zamku w Janowcu nad Wisłą Bogusław Szmygin s. 12-18
Ochrona zabytków architektury wiejskiej w zespoleniu z ochroną krajobrazu i środowiska : możliwości i ograniczenia Bogusław Szmygin s. 24-27
Problemy koserwatorskie i problemy konserwatorów na XI zgromadzeniu generalnym ICOMOS Bogusław Szmygin s. 80-83
XII Zgromadzenie Generalne ICOMOS, Meksyk 1999 Bogusław Szmygin s. 101-102
Zabytek - pamiątka czy dobro kultury? : uwagi o niedoskonałości pojęcia Bogusław Szmygin s. 104-108
Teoria zabytku Aloisa Riegla Bogusław Szmygin s. 148-153
Zabytek architektury jako znak Bogusław Szmygin s. 255-260
Konferencja "Budownictwo społeczne 1 połowy XX wieku : problemy ochrony i rewitalizacji", Gdańsk 27-29 kwietnia 2000 r. Bogusław Szmygin s. 333-335
Doktryny i zasady konserwatorskie a współczesne możliwości ich realizacji Bogusław Szmygin s. 347-350
"Ochrona i zarządzanie miastami wpisanymi i typowanymi na listę dziedzictwa światowego UNESCO w Europie Środkowo-Wschodniej " : sympozjum Zamość-Lwów-Kamieniec Podolski : 6-9 października 1997 r. Bogusław Szmygin s. 404-407
Letnia Akademia w Poczdamie Bogusław Szmygin s. 428-429
Popularyzacja i edukacja w ochronie zabytków : Europejskie Dni Dziedzictwa Bogusław Szmygin s. 460-462