Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Sznajder

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Handel elektroniczny w marketingu międzynarodowym Andrzej Sznajder s. 25-42
Strategie działania przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach rynku Unii Europejskiej Andrzej Sznajder s. 36-53
Od marketingu eksportowego do marketingu wirtualnego i neomarketingu Elżbieta Duliniec Andrzej Sznajder s. 43-58
Euro a marketing w przedsiębiorstwie Andrzej Sznajder s. 112-125
"Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej", Andrzej Sznajder, Warszawa 1999 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Andrzej Sznajder (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Sponsoring jako intensywnie rozwijająca się forma promocji na polskim rynku Andrzej Sznajder s. 149-159
"Tyś jest kapłanem na wzór... Ks. Jerzy Popiełuszko w Bytomiu 8 X 1984 r.", red. Andrzej Sznajder, Katowice 2010 : [recenzja] Henryk Olszar Andrzej Sznajder (aut. dzieła rec.) s. 304-306