Znaleziono 1 artykuł

Katarzyna Szoda-Wolska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawozdanie z seminarium na temat "Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności", (Gdańsk, 20-21 listopada 1993 r.) Agnieszka Rochowicz Katarzyna Szoda-Wolska s. 132-137