Znaleziono 3 artykuły

Jerzy Szokalski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstrukcje temporalne i konstrukcja czasu artystycznego w wierszu Siergieja Jesienina "Nie żaleju, nie zowu, nie płaczu..." Jerzy Szokalski s. 91-98
"Słowo o Zakonie i Łasce" oraz "Słowo o Wyprawie Igora" - prawosławny kontekst odbioru Ivan Esaulov Jerzy Szokalski (tłum.) s. 179-199
Modlitwa i gestyka religijna w poezji Jesienina Jerzy Szokalski s. 335-341