Znaleziono 21 artykułów

Alojzy Szorc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stefan Sadorski (1581-1640) : fundator Świętej Lipki : część druga Alojzy Szorc s. 15-44
Pokój dzierzgoński z 7. lutego 1249 r. zawarty między plemionami pruskimi a Zakonem Krzyżackim za pośrednictwem legata papieskiego Jakuba z Leodium Alojzy Szorc s. 19-23
Artykuły zaprzysiężone Marcina Kromera z 1571 roku Alojzy Szorc s. 49-66
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1521-1621. Źródła do dziejów reformacji w Prusach Królewskich", zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Irena Makarczyk Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 109-113
Monumenta Historiae Warmiensis - seria źródeł do dziejów Warmii opublikowanych w latach 1860-1937 i jej wydawcy Alojzy Szorc s. 161-190
Warmia czasów Reginy Protmann : (w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku) Alojzy Szorc s. 167-177
Artykuły zaprzysiężone biskupa warmińskiego Andrzeja Batorego z 1585 roku Alojzy Szorc s. 179-197
"Dzierzgoń od początku do dni naszych 1248-1998", Alojzy Szorc, Dzierzgoń 1998 : [recenzja] Andrzej Lubliński Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 245-246
"Jan Kostka kasztelan gdański", Stanisław Bodniak, Zofia Skorupska, Gdańsk 1979 : [recenzja] Alojzy Szorc Stanisław Bodniak (aut. dzieła rec.) Zofia Skorupska (aut. dzieła rec.) s. 273-277
"Kolegium Jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626", Alojzy Szorc, Olsztyn 1998 : [recenzja] Irena Rapacka Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Przywilej lokacyjny miasta Olsztyna z 31 października 1353 roku Alojzy Szorc s. 283-300
Ku syntezie dziejów Warmii Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 369-375
"Rywalizacja katolików z luteranami o kościół św. Mikołaja w Elblągu 1520-1621. Źródła do dziejów Reformacji w Prusach Królewskich", Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Jan Wiśniewski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 387-390
Stefan Sadorski (1581-1640) : fundator Świętej Lipki : część pierwsza Alojzy Szorc s. 395-414
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Danuta Bogdan Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 397-400
"Korespondencja Stanisława Hozjusza, kardynała i biskupa warmińskiego. Rok 1565" T. 6, oprac. Alojzy Szorc, "Studia Warmińskie" T. 15, 1978 : [recenzja] Stanisław Krzepkowski Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) Wacław Urban (aut. dzieła rec.) s. 403-407
"Religijność potrydencka na Warmii (1551-1655)", Janusz Hochleitner, Olsztyn 2000 : [recenzja] Alojzy Szorc Janusz Hochleitner (aut. dzieła rec.) s. 422-428
"Warmia w dobie 'potopu' szwedzkiego 1654-1660. Protokoły posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", oprac. Alojzy Szorc i Irena Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Danuta Bogdan Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 445-448
"Warmia w dobie "potopu" szwedzkiego 1654–1660. Protokołu posiedzeń kapituły warmińskiej, korespondencja i akta", wyd. A. Szorc, I. Makarczyk, Olsztyn 2008 : [recenzja] Janusz Hochleitner Irena Makarczyk (aut. dzieła rec.) Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 491-494
Zagrożenie Warmii przez Prusy (1722-1772) Alojzy Szorc s. 529-588
"Ignacy Krasicki na Warmii 1766-1772. Przekazy źródłowe", cz. I: 1766-1768, cz. II: 1769-1772, zebrał i oprac. Alojzy Szorc, Olsztyn 2002 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Alojzy Szorc (aut. dzieła rec.) s. 573-577