Znaleziono 4 artykuły

Elżbieta Szot-Radziszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Lecznictwo ludowe Ukraińców na przełomie XIX i XX wieku Elżbieta Szot-Radziszewska s. 69-107
Postindustrialne dziedzictwo Staropolskiego Okręgu Przemysłowego w krajobrazie kulturowym Kielecczyzny : zagrożenia i szanse Elżbieta Szot-Radziszewska s. 69-82
"Obraz wsi w wyobrażeniach mieszkańców : miejsca i ludzie", Elżbieta Szot-Radziszewska, Kielce 2014 : [recenzja] Agnieszka Przybyła-Dumin Elżbieta Szot-Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 262-266
"Sekrety ziół. Wiedza ludowa, magia, obrzędy, leczenie", Elżbieta Szot-Radziszewska, Warszawa 2005 : [recenzja] Barbara Kuźnicka Elżbieta Szot-Radziszewska (aut. dzieła rec.) s. 292-298