Znaleziono 6 artykułów

Agnieszka Szpak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcjonowanie komisji wojskowych i trybunałów weryfikacyjnych w Guantanamo Bay na Kubie Agnieszka Szpak s. 7-50
Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego Agnieszka Szpak s. 7-32
Status zatrzymanych w Guantanamo Bay na Kubie Agnieszka Szpak s. 179-202
Problematyka odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych popełnianych podczas niemiędzynarodowych konfliktów zbrojnych Agnieszka Szpak s. 179-203
Dopuszczalność pozbawienia życia kombatanta w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego Agnieszka Szpak s. 207-225
Traktowanie zatrzymanych w Guantanamo Bay : czy mamy do czynienia z torturami? Agnieszka Szpak s. 213-230