Znaleziono 20 artykułów

Adam Szpunar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O ochronie pamięci osoby zmarłej Adam Szpunar s. 1-10
Roszczenia kilku poszkodowanych wskutek jednego wypadku komunikacyjnego Adam Szpunar s. 1-11
Wynagrodzenie szkody w razie zderzenia pojazdów mechanicznych Adam Szpunar s. 1-11
Przedawnienie roszczenia o rentę odszkodowawczą Adam Szpunar s. 3-13
Legitymacja bierna przy odpowiedzialności za wypadki samochodowe Adam Szpunar s. 6-15
Ustalenie odpowiedzialności za szkodę przyszłą Adam Szpunar s. 7-18
Naprawienie szkody wyrządzonej przez funkcjonariusza pocztowego Adam Szpunar s. 9-19
Roszczenie zwrotne zakładu ubezpieczeń przeciw kierowcy pojazdu Adam Szpunar s. 10-21
Przedawnienie roszczenia regresowego zakładu ubezpieczeń przeciw kierowcy Adam Szpunar s. 13-22
W sprawie ograniczenia odpowiedzialności utrzymujących hotele Adam Szpunar s. 16-25
O zasadzie akcesoryjności poręczenia Adam Szpunar s. 22-33
Z problematyki nieformalnych umów o przeniesienie własności nieruchomości Adam Szpunar s. 25-34
Przedawnienie roszczeń z obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych Adam Szpunar s. 26-37
Uwagi w sprawie wykładni art. 902 k.c. Adam Szpunar s. 28-42
O zakłóceniach w korzystaniu z odbioru telewizyjnego Adam Szpunar s. 30-40
Skutki wyroku uwzględniającego powództwo o zaprzeczenie ojcostwa Adam Szpunar s. 37-52
W zakresie odpowiedzialności z art. 433 k.c. Adam Szpunar s. 40-50
Stosowanie art. 5 k.c. w sprawach o alimenty Adam Szpunar s. 64-77
"Ochrona nabywcy ruchomości a małżeńskie prawo majątkowe", Adam Szpunar, "Nowe Prawo", 1963, nr 4-5 : [recenzja] M. Cybulska Adam Szpunar (aut. dzieła rec.) s. 111-112
Szpalty pamięci : adwokat Andrzej Jaklicz (1918-1995) Adam Szpunar s. 289-291