Znaleziono 134 artykuły

Edward Sztafrowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kolegialność biskupów według Konstytucji soborowej "Lumen gentium" Edward Sztafrowski s. 3-53
Działalność ustawodawcza Pap. Pawła VI Edward Sztafrowski s. 3-37
Inspiracje soborowe w zakresie prawa kanonicznego Edward Sztafrowski s. 3-27
Śp. ks. prof. Marian Aleksander Żurowski SJ Edward Sztafrowski s. 5-12
Konferencje Biskupów a Stolica Apostolska przed Soborem Watykańskim II Edward Sztafrowski s. 5-19
Ustawodawstwo Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 7-25
Kolegialność hierarchii kościelnej przed Soborem Watykańskim II Edward Sztafrowski s. 17-44
Kuria Rzymska Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 21-81
Instytucja synodu diecezjalnego przed Soborem Watykańskim Drugim Edward Sztafrowski s. 23-33
Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego Edward Sztafrowski s. 25-56
Kuria diecezjalna Biskupa Rzymskiego Edward Sztafrowski s. 27-45
Zmiany w prawie kodeksowym dotyczące święceń Edward Sztafrowski s. 29-78
Uprawnienia Konferencji Biskupich Edward Sztafrowski s. 29-60
Przepisy kanoniczne dotyczące przechowywania Eucharystii Edward Sztafrowski s. 31-41
Pozycja proboszcza w prawie kodeksowym Edward Sztafrowski s. 35-69
Pozycja biskupa rzymskiego w kolegium biskupów Edward Sztafrowski s. 35-62
Teoria soboru powszechnego w świetle Vaticanum II Edward Sztafrowski s. 37-56
Parafia w hierarchicznej strukturze Kościoła Edward Sztafrowski s. 51-74
Biskupi koadiutorzy i pomocniczy Edward Sztafrowski s. 55-79
Wikariusze parafialni w prawie kodeksowym Edward Sztafrowski s. 55-85
Nowe aspekty prawne posługiwania proboszczowskiego Edward Sztafrowski s. 59-100
W sprawie układu materiału w księdze drugiej Kodeksu Jana Pawła II Edward Sztafrowski s. 59-77
Synod diecezjalny w doktrynie soborowej i jej wyraz w posoborowych synodach polskich Edward Sztafrowski s. 61-75
Odnowione przepisy prawnoliturgiczne Sakramentu Namaszczenia Chorych Edward Sztafrowski s. 65-80
Le théorie du concile oecuménique à la lumière de Vatican II Edward Sztafrowski s. 93-112
Synod Biskupów nowym organem kolegialnym Edward Sztafrowski s. 111-169
La position de l'évéque de Rome dans le collège épiscopal Edward Sztafrowski s. 133-160
Kapłaństwo wspólne Edward Sztafrowski s. 159-180
Udział biskupów w odnowionej Kurii Rzymskiej Edward Sztafrowski s. 171-190
"Podręcznik prawa kanonicznego", t. 1-4, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Jerzy Syryjczyk Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 175-178
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 32. Motu proprio "Sanctitatis clarior" wprowadzające pewne zmiany w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 184-191
Nowa bibliografia międzynarodowa Edward Sztafrowski s. 187-189
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 33. Motu proprio "Ad hoc usque tempus" określające niektóre sprawy prawne dotyczące Kardynałów w ich tytułach lub diakoniach rzymskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 191-193
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 34. Konstytucja Apostolska "Sacra Rituum Congregatio" dzieląca dotychczasową Kongregację Obrzędów na dwie : Kongregację dla Spraw Kultu i Kongregację dla Spraw Kanonizacyjnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 193-206
"Posoborowe prawodawstwo kościelne za okres: styczeń 1963 - czerwiec 1967", t. 1-2, tłum. i do druku przygotował Edward Sztafrowski, Warszawa 1968 : [recenzja] Marian Żurowski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 200-201
Modyfikacje przepisów kodeksowych o kościołach i ołtarzach w prawie posoborowym Edward Sztafrowski s. 201-230
"La Conferenza Episcopale Polacca in difesa dell'uomo e dei suoi diritti. Interventi e giustificazione teologica", Szczepan T. Praśkiewicz, Roma 1898 : [recenzja] Edward Sztafrowski Szczepan T. Praśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 205-206
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 35. Konstytucja Apostolska "Missale Romanum" promulgująca Mszał Rzymski odnowiony z polecenia Powszechnego Soboru Watykańskiego II Edward Sztafrowski (tłum.) s. 206-214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 37. Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 36. Dekret Kongregacji Obrzędów promulgujący nowy "Porządek Mszy św." i Wprowadzenie Ogólne do Mszału Rzymskiego (6. IV. 1969 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 38. Motu proprio "Mysterii paschalis" promulgujące przepisy powszechne dotyczące roku liturgicznego i ogólny nowy Kalendarz Rzymski Edward Sztafrowski (tłum.) s. 214-220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 39. Dekret Kongregacji Obrzędów dotyczący nowego Kalendarza liturgicznego i nowej Litanii do Wszystkich Świętych (21. II. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 40. Przepisy ogólne dotyczące Roku Liturgicznego i Kalendarza Liturgicznego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 41. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich : instrukcja "Renovationis causam" dotycząca przystosowanej odnowy przygotowania do życia zakonnego Edward Sztafrowski (tłum.) s. 220-252
"Konstantynopol stolicą ekumenicznego patriarchatu 325-870", Henryk Justyn Widuch, Katowice 1988 : [recenzja] Edward Sztafrowski Henryk Justyn Widuch (aut. dzieła rec.) s. 224-226
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 1, Edward Sztafrowski, Warszawa 1976 : [recenzja] Jan Szarek Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 226-232
"Das neue Kirchenrecht. Gesamtdarstellung", Hugo Schwendenwein, Graz 1984 : [recenzja] Edward Sztafrowski Hugo Schwendenwein (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 25. Uroczyste wyznanie wiary złożone przez Ojca św. Pawła VI przed Bazyliką Piotrową w dniu 30 czerwca 1968 roku, w roku wiary, w 1900 rocznicę śmierci męczeńskiej Św. Apostołów Piotra i Pawła Edward Sztafrowski (tłum.) s. 229-243
"Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II : studium dogmatyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Władysław Łydka Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Grundriss des nachkonziliaren Kirchenrechts", Joseph Listl, Hubert Mueller, Herbert Schmitz, Regensburg 1980 : [recenzja] Edward Sztafrowski Joseph Listl (aut. dzieła rec.) Hubert Mueller (aut. dzieła rec.) Herbert Schmitz (aut. dzieła rec.) s. 234-239
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 69. Motu proprio "Matrimonia mixta" ustanawiające przepisy dotyczące małżeństw mieszanych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 239-249
"Kolegialne działanie biskupów na tle Vaticanum II", Edward Sztafrowski, Warszawa 1975 : [recenzja] Marian Żurowski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej : podręcznik dla duchowieństwa", t. 1-2, Edward Sztafrowski, Warszawa 1976; 1979 : [recenzja] Wojciech Góralski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 243-249
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 26. Decret Kongregacji Obrzędów dotyczący tytułu bazyliki mniejszej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 244-249
"Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 2, Edward Sztafrowski, Warszawa 1979 : [recenzja] Wojciech Góralski Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 244-252
"Posoborowe prawodawstwo kościelne", T. 1-2, zebr. i przetł. ks. dr Edward Sztafrowski, Warszawa 1968-1970 : [recenzja] Joachim Roman Bar Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 249-251
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 27. Motu proprio "Peculiare ius" dotyczące używania ołtarza Papieskiego w Patriarchalnych Bazylikach Rzymskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 249-254
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 70. Okólnik Kongregacji dla spraw Duchowieństwa skierowany do Przewodniczących Konferencji Biskupich, a dotyczący Rad Kapłańskich w świetle wytycznych Kongregacji Plenarnej z dnia 10 października 1969 roku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 249-260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 1. Motu proprio "Pro comperto sane" dotyczące udziału niektórych Biskupów Diecezjalnych w Kongregacjach Kurii Rzymskiej w charakterze członków Edward Sztafrowski (tłum.) s. 251-254
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 42. Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich dotycząca życia kontemplacyjnego oraz klauzury mniszek Edward Sztafrowski (tłum.) s. 253-259
Uprawnienia biskupów w sprawach małżeńskich w świetle Motu Proprio " Pastorale Munus" i "De Esiscoporum Muneribus" oraz Instrukcji "Matrimonii Sacramentum" Edward Sztafrowski s. 253-273
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 28. Pismo papieskie ustanawiające Najśw. Maryję Pannę patronką Unii Apostolstwa Chorych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 254-256
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 2. Konstytucja Apostolska "Regimini Ecclesiae universae" - o Kurii Rzymskiej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 255-302
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 29. Kongregacja Biskupów : wykaz uprawnień pięcioletnich (1968-1973) udzielonych ordynariuszom miejsca Edward Sztafrowski (tłum.) s. 256-258
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 30. Instrukcja Kongregacji Obrzędów dotycząca organizowania nabożeństw na cześć Świętego lub Błogosławionego w ciągu roku po Kanonizacji lub Beatyfikacji Edward Sztafrowski (tłum.) s. 258-260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 31. Sekretariat dla niewierzących : dialog wierzących z niewierzącymi Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-284
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 43. Motu proprio "Sollicitudo omnium ecclesiarum" dotyczące funkcji Legatów Biskupa Rzymskiego (24. VI. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 44. Nowy wykaz odpustów Enchiridion indulgentiarum Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 45. Regulamin Ogólny Kurii Rzymskiej (22. II. 1968) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 46. Urząd dla Międzynarodowych Spraw Kościelnych, Acta Consilii pro Publicis Ecclesiae negotiis, odnowiony i poszerzony Regulamin Synodu Biskupów (24. VI. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 71. Dekret Kongregacji Biskupów przyznający pewne uprawnienia i łaski dla Ameryki Łacińskiej i Filipin Edward Sztafrowski (tłum.) s. 260-264
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 72. Odpowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego dotycząca uprawnień diakonów Edward Sztafrowski s. 264
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 73. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego promulgujący nowy porządek profesji zakonnej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 265-266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 47. Motu proprio "Pastoralis migratorum cura" ustalajace nowe przepisy w zakresie duszpasterstwa wśród emigrantów (15. VIII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 48. Instrukcja Kongregacji Biskupów dotycząca duszpasterstwa wśród emigrantów (22. VIII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 74. Uwagi wstępne : praenotanda (j.w., 7-10) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 266-272
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 49. Motu proprio "Romanae dioecesis" regulujące sprawę nadawania beneficjów kościelnych w Rzymie (30. VI. 1968 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 50. Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów czyli rozkrzewiania wiary dotycząca ułożenia współpracy misyjnej Biskupów z Papieskimi misyjnymi oraz w zakresie inicjatywy poszczególnych diecezji na rzecz misji z dnia 24 lutego 1969 roku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 51. Instrukcja Kongregacji Ewangelizowania Narodów ustalająca pewne zasady i normy dotyczące stosunku między ordynariuszami miejsca a Instytutami misyjnymi na terenach misyjnych (24. II. 1969) Edward Sztafrowski s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 52. Wskazania ogólne Kongregacji Spraw Duchowieństwa dotyczące duszpasterstwa turystycznego (30. IV. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 53. Instrukcja Papieskiego Sekretariatu Stanu dotycząca stroju, tytułów i odznak kardynałów, biskupów i niższych prałatów (31. III. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 267-269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 61. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego o stopniowym wprowadzeniu w życie Konstytucji Ap. "Missale Romanum" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 62. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego dotycząca odprawiania Mszy św. dla specjalnych grup Edward Sztafrowski (tłum.) s. 267-277
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 54. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego zatwierdzający nowy układ czytań mszalnych (25. V. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 55. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego na temat przygotowania wydań i korzystania z nowego Porządku czytań mszalnych (25. VI. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 269
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 56. Odpowiedź Papieskiej Komisji Interpretacji Dekretów Soboru Watykańskiego II dotycząca rozumienia słów "kompetentna władza" w MP Ecclesiae Sanctae, I, n. 21 §3 (3. VII. 1969 r.) Edward Sztafrowski s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 60. Dekret Kongregacji Obrzędów zatwierdzający i promulgujący nowy Obrzęd małżeństwa (19. III. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 57. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego dotycząca sposobu udzielania Komunii św. przez złożenie na rękę (29. V. 1969 r.) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 58. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego wprowadzający pewne zmiany w obrzędzie chrztu dzieci (15. V. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 59. Dekret tejże Kongregacji przedłużający okres nieobowiązywalności prawnej Obrzędu Chrztu dzieci (10. VII. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 270
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 61. Komunikat biskupów polskich w sprawie nabożeństw dodatkowych (13. II. 1969) Edward Sztafrowski s. 271
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 63. Dekret Prymasa Polski przedłużający na okres 7 lat przywilej odprawiania Mszy św. żałobnej codziennej w kościołach parafialnych trzy razy w tygodniu w dni liturgiczne III klasy (28. XII. 1968) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 271
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 62. II Instrukcja Episkopatu Polski o posługiwaniu się przez duchownych pojazdami mechanicznymi (13. II. 1969) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 271
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 75. Obrzęd przyrzeczenia Edward Sztafrowski (tłum.) s. 273-274
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 3. Konstytucja Apostolska "Pontificalis Romani" zatwierdzająca nowe obrzędy w święceniu diakona, prezbitera i biskupa Edward Sztafrowski (tłum.) s. 273-279
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 76. Instrukcja Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego poszerzająca możliwość udzielania Komunii pod dwiema postaciami Edward Sztafrowski (tłum.) s. 274-280
"Konferencje Biskupów. Studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1984 : [recenzja] Józef Wroceński Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 277-280
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 63. [Instrukcja na temat zamieszczania tekstu łacińskiego w mszałach zawierających język narodowy] Edward Sztafrowski s. 277-278
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 64. Dekret Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich na temat uprawnienia delegowanego Najwyższym Przełożonym zakonów laickich, dotyczące sekularyzowania zakonników ślubów czasowych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 278-279
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 65. Dekret Kongregacji Zakonów i Instytutów Świeckich określający sposb uczestniczenia braci w zarządzie zakonów kleryckich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 279-282
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 77. Dekret Kongregacji dla Spraw Kultu Bożego promulgujący nowy obrzęd pogrzebowy Edward Sztafrowski (tłum.) s. 280-281
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 4. Motu proprio "Pontificalis Domus" wprowadzające pewne zmiany w organizacji Papieskiego Domu Edward Sztafrowski (tłum.) s. 280-292
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 66. Pismo Kongregacji dla Spraw Duchowieństwa w sprawie stałej formacji duchowieństwa zwłaszcza młodszego (L'Osservatore Romano, 9-10.II.1970, 3) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 282-302
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 78. Uwagi wstępne : praenotanda Edward Sztafrowski (tłum.) s. 282-293
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 5. Motu proprio "Pontificalia insignia" wprowadzające zmiany w używaniu pontyfikalnych odznak Edward Sztafrowski (tłum.) s. 292-296
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 20. Normy specjalne, które winny być zachowane na sposób eksperymentu w Sygnaturze Apostolskiej po wydaniu Konstytucji Apostolskiej pap. Pawła VI "Regimini Ecclesiae Universae" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 293-343
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 79. Odpusty dla Kościoła w Polsce związane z kultem M. B. Nieustającej Pomocy Edward Sztafrowski (tłum.) s. 293-294
"Podręcznik prawa kanonicznego", T. I-IV, Edward Sztafrowski, Warszawa 1985-1986 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 294-298
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 80. Dekret Prymasa Polski dotyczący spisywania aktu Bierzmowania udzielanego dzieciom w niebezpieczeństwie śmierci Edward Sztafrowski (tłum.) s. 295-303
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 6. Instrukcja Kongregacji Obrzędów "Pontificales ritus" wprowadzjąca uproszczenia w obrzędach i odznakach pontyfikalnych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 297-305
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 67. Kongregacja dla Spraw Kultu Bożego teksty uzupełniające liturgię Mszy św. krzyżma Wielkiego Czwartku Edward Sztafrowski (tłum.) s. 302-305
"Kuria Rzymska : studium historyczno-kanoniczne", Edward Sztafrowski, Warszawa 1981 : [recenzja] Henryk Misztal Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 302-306
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 68. Kongregacja Nauczania Katolickiego : podstawowe zasady formacji kapłańskiej Edward Sztafrowski (tłum.) s. 305
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 7. Dekret Kongregacji Obrzędów zatwierdzjący nowe Kanony we Mszy Św. Edward Sztafrowski (tłum.) s. 306-307
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 8. Dekret Penitencjarii Apostolskiej promulgujący nowy "Wykaz Odpustów" Edward Sztafrowski (tłum.) s. 307-316
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 9. Penitencjaria Apostolska : (Sekcja odpustów Nr 193-68-R) Edward Sztafrowski (tłum.) s. 316-317
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 10. Odpowiedzi Komisyj : Centralna Komisja Koordynacji Prac Posoborowych oraz Interpretacji Dekretów Posoborowych Edward Sztafrowski (tłum.) s. 318-322
"Sakramenty", Edward Sztafrowski, [w:] "Prawo kanoniczne w okresie odnowy soborowej. Podręcznik dla duchowieństwa", T. 2, Warszawa 1979 : [recenzja] Marian Pastuszko Edward Sztafrowski (aut. dzieła rec.) s. 321-336
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 11. Sekretariat Stanu : odpowiedź w sprawie udzielania Komunii Św. w W. Piątek osobom chorym Edward Sztafrowski (tłum.) s. 323
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 12. Rada Wykonawcza do Konstytucji o św. Liturgii Edward Sztafrowski (tłum.) s. 324-325
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 13. Zezwolenie na zmianę Lekcji w sobotę III niedzieli W. Postu Edward Sztafrowski (tłum.) s. 326
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 14. Zarządzenie Kongregacji Konsystorialnej dotyczące wyjazdu księży do krajów zamorskich Edward Sztafrowski (tłum.) s. 327-328
Posoborowe prawodawstwo kościelne : 15. Pismo Kongregacji Obrzędów zezwalające na wprowadzenie nowych prefacji w Polsce Edward Sztafrowski (tłum.) s. 328-329