Znaleziono 13 artykułów

Dariusz Sztuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pryncypia ewangelizacji w dziełach egzegetycznych św. Bedy Czcigodnego Dariusz Sztuk s. 11-22
Donec formetur Christus in vobis (Ga 4,19) : od soteriologii ikonicznej do parenezy mimetycznej Dariusz Sztuk s. 21-29
Duch Święty w listach św. Pawła Alfio Marcello Buscemi Dariusz Sztuk (tłum.) s. 77-94
Druga noc zbawienia : próba Abrahama i aqedah Izaaka Lorenzo Saraceno Lech Idźkowski (tłum.) Dariusz Sztuk (tłum.) s. 147-156
"La figura di Pietro nella narrazione degli Atti degli Apostoli", Roberto Palazzo, Bologna 2011 : [recenzja] Dariusz Sztuk Roberto Palazzo (aut. dzieła rec.) s. 203-205
"I carismi nel Nuovo Testamento", Albert Vanhoye, Roma 2011 : [recenzja] Dariusz Sztuk Albert Vanhoye (aut. dzieła rec.) s. 277-280
"Hebräer von Hebräern. Paulus auf dem Hintergrund frühjüdischer Argumentation und biblischer Interpretation", Markus Tiwald, Freiburg im Breisgau 2008 : [recenzja] Dariusz Sztuk Markus Tiwald (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"La retorica della Lettera agli Efesini", Roman Mazur, Milano 2010 : [recenzja] Dariusz Sztuk Roman Mazur (aut. dzieła rec.) s. 355-357
"La Lettera ai Galati", Roland Meynet, Bologna 2012 : [recenzja] Dariusz Sztuk Roland Meynet (aut. dzieła rec.) s. 423-425
Obóz biblijno-archeologiczny w Ziemi Świętej : (5-15 września 2008) Dariusz Sztuk s. 426-428
Sprawozdanie z działalności Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą w roku akademickim 2004 Dariusz Sztuk s. 455-458
45 Sympozjum Biblistów Polskich : (Pelplin 18-20 września 2007) Dariusz Sztuk s. 519-520
"Geografia biblijna", Stanisław Jankowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Dariusz Sztuk Stanisław Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 549-551