Znaleziono 8 artykułów

Janina Szubstarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z aktualnych zagadnień gospodarowania czasem pracy Janina Szubstarska s. 151-167
Changes at the Job Market in Poland in 1980-1993 Janina Szubstarska s. 189-197
Jakość zasobów ludzkich w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa Lilia Skałecka Janina Szubstarska s. 201-213
Procesy restrukturyzacji produktowej w świetle wyników badań Lilia Skałecka Janina Szubstarska s. 229-242
Przyjęcia i zwolnienia z pracy a jakość zasobów ludzkich Janina Szubstarska s. 237-245
Silne i słabe strony zarządzania zasobami ludzkimi : w świetle badań Janina Szubstarska s. 259-266
Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach pracy różnej wielkości Janina Szubstarska s. 267-276
Zróżnicowanie płac według działów gospodarki uspołecznionej PRL w latach 1960-1983 Janina Szubstarska s. 379-396