Znaleziono 4 artykuły

Alicja Szulc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O poznańskich rękopisach i starych drukach w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali Alicja Szulc Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 7-32
Ukryte w okładce : o odnalezionym dokumencie Innocentego VII z 140 Alicja Szulc s. 7-21
Lektury lekarza – książka Leonarda Botalla w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu Alicja Szulc Renata Wilgosiewicz-Skutecka s. 181-191
Kodeks magistra Hieronima Szwarca : przyczynek do dziejów najstarszego księgozbioru bernardynów w Krakowie Alicja Szulc s. 219-234