Znaleziono 8 artykułów

Margerita Szulińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Margerita Szulińska s. 5-7
"Kultura a zrównoważony rozwój : środowisko, ład przestrzenny, dziedzictwo" : konferencja UNESCO i MKiDN, Warszawa, 30 marca 2009 r. Margerita Szulińska s. 8-9
Ossów - Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 Roku - park kulturowy na historycznym szlaku Margerita Szulińska s. 11-20
Piątki konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie Margerita Szulińska s. 13-15
Rejestr zabytków – problematyka wpisów obszarowych na przykładzie Czerwińska nad Wisłą Margerita Szulińska s. 29-34
Zabytki województwa mazowieckiego - ochrona, zarządzanie i promocja, w świetle materiałów i działalności merytorycznej Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie Margerita Szulińska s. 67-78
Piątki Konserwatorskie na Zamku Królewskim w Warszawie : ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego miast mazowieckich w świetle programów rewitalizacji Margerita Szulińska s. 109-113
"Zbudować Warszawę piękną... : o nowy krajobraz stolicy (1944-1956)", Jerzy Kochanowski, Piotr Majewski, Konrad Rokicki, Tomasz Markiewicz, Warszawa : Trio, 2003 : [recenzja] Margerita Szulińska Jerzy Kochanowski (aut. dzieła rec.) s. 157-159