Znaleziono 17 artykułów

Janusz Szulist

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Relacyjne odniesienia w teologii Bernharda Weltego jako sposób interpretacji rzeczywistości społecznej Janusz Szulist s. 96-107
Współczesna ocena moralna zysku Janusz Szulist s. 99-109
Społeczny aspekt płci z perspektywy nauczania społecznego Kościoła Janusz Szulist s. 139-154
Na drogach prawdy : naukowy a teologiczny charakter poznania Janusz Szulist Filip Krauze (aut. dzieła rec.) s. 162-168
Dobra materialne w służbie człowiekowi : teologiczna interpretacja funkcji gospodarczej rodziny Janusz Szulist s. 197-210
Społeczne implikacje publikacji o uroczystości Wszystkich Świętych 2009 w ogólnopolskich tygodnikach katolickich Janusz Szulist s. 199-211
Interpretacja rzeczywistości społeczno-politycznej w świetle teologii Henri de Lubaca Janusz Szulist s. 207-221
Otwartość na dar życia - teologiczna interpretacja funkcji prokreacyjnej rodziny w nauczaniu Jana Pawła II Janusz Szulist s. 265-274
Etyka chrześcijańska w funkcjonowaniu demokracji Janusz Szulist s. 265-278
Źródła solidarności na przykładzie "Orędzia na światowy dzień pokoju 2014" papieża Franciszka Janusz Szulist s. 283-296
Wyznaczanie sensu rzeczywistości społecznej : fenomenologiczna socjologia Alfreda Schuetza Janusz Szulist s. 313-323
Rola sprawiedliwej płacy w kształtowaniu wolności odpowiedzialnej człowieka Janusz Szulist s. 321-335
"Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne", Zbigniew Zarembski, Toruń 2013 : [recenzja] Janusz Szulist Zbigniew Zarembski (aut. dzieła rec.) s. 371-374
Personalistyczna tożsamość społeczności państwowej Janusz Szulist s. 385-400
Sprawozdanie z Berlińskich Dni Etyków Społecznych Krajów Niemieckojęzycznych "Etyka społeczna w czasach postdemokratycznych" : (Berlin, 27-29 lutego 2012 r.) Janusz Szulist s. 392-395
Zjawisko terroryzmu w nauczaniu papieża Franciszka Janusz Szulist s. 423-438
"Teologia życia. Próba reinterpretacji dorobku ks. Franciszka Sawickiego", Jarosłąw Babiński, [b. m.] 2013 : [recenzja] Janusz Szulist Jarosław Babiński (aut. dzieła rec.) s. 457-459