Znaleziono 5 artykułów

Grażyna Szumlicka-Rychlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kapituła katedralna w Płocku jako ośrodek kultury piśmienniczej w XIV i XV wieku Grażyna Szumlicka-Rychlik s. 3-9
Historia powstania cmentarza cholerycznego w Płocku Grażyna Szumlicka-Rychlik s. 13-17
Cmentarze parafii w Radziwiu, Imielnicy, Trzepowie i Płocku-Podolszycach włączone w granice miasta Płocka w XX wieku Grażyna Szumlicka-Rychlik s. 30-37
Numizmatyka na łamach "Notatek Płockich" Jan Milner Grażyna Szumlicka-Rychlik s. 33-34
"Nekropolie Płocka do końca XX wieku", Grażyna Szumlicka-Rychlik, Płock 2016 : [recenzja] Janusz Szczepański Grażyna Szumlicka-Rychlik (aut. dzieła rec.) s. 52-54