Znaleziono 12 artykułów

Norbert Szunke

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z problematyki konserwacji zabytków ruchomych w Holandii Norbert Szunke s. 45-52
Okręgowa Pracownia Konserwatorska w Szydłowcu Norbert Szunke s. 119-122
Dwa portrety z Podklasztorza Sulejowskiego i ich konserwacja Norbert Szunke s. 167-178
Działalność Okręgowej Pracowni Konserwatorskiej w Szydłowcu w latach 1969-1971 Norbert Szunke s. 207-213
Zachowanie autentycznej ramy przy obrazie gotyckim jako problem konserwatorski Norbert Szunke s. 285-299
Konserwacja obrazu Witolda Wojtkiewicza "Portret Maryny Raczyńskiej" Norbert Szunke s. 293-311
Z problematyki technologicznych badań zbiorów etnograficznych Norbert Szunke s. 303-316
Konserwacja średniowiecznej rzeźby z Wiślicy Norbert Szunke s. 317-342
Konserwatorskie odkrycie w obrazie Józefa Szermentowskiego Norbert Szunke s. 397-406
Próżniowy stół podgrzewany do dublowania obrazów Norbert Szunke s. 407-414
Dublaż przejrzysty obrazu z 1840 r. Norbert Szunke s. 483-498
Konserwacja kamiennej rzeźby pielgrzyma ze Słupi Nowej Wiesław Domasłowski Wacława Szmidel-Domasłowska Norbert Szunke s. 619-637