Znaleziono 5 artykułów

Janusz Szwaja

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiana skapitalizowanej renty Janusz Szwaja s. 14-20
Kontraktacja w kodeksie cywilnym Janusz Szwaja s. 28-35
"Windykacyjna ochrona własności w polskim prawie cywilnym", S. Wójcik, Kraków 1965 : [recenzja] Janusz Szwaja Sylwester Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 60-66
"Quelques procès criminels des XVIIe et XVIIIe siècles, présentés par un groupe d'étudiants sous la direction de Jean Imbret", Paris 1964 : [recenzja] Janusz Szwaja s. 79-83
"Pitaval krakowski", S. Salmonowicz. J. Szwaja, S. Waltoś, Warszawa 1962 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Stanisław Salmonowicz (aut. dzieła rec.) Janusz Szwaja (aut. dzieła rec.) Stanisław Waltoś (aut. dzieła rec.) s. 88