Znaleziono 6 artykułów

Urszula Szwarc

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tajemnica Wcielenia i Maryja : perspektywa starotestamentowa Urszula Szwarc s. 11-27
"Twoją duszę miecz przeniknie (Łk 2, 35)" :cierpienie Maryi w świetle starotestamentowego przepowiadania Urszula Szwarc s. 11-25
Maryja w świetle starotestamentowej nauki o człowieku Urszula Szwarc s. 11-34
Królowa-matka w świetle tekstów Starego Testamentu Urszula Szwarc s. 11-30
Teologia słowa Bożego w Księdze Proroka Izajasza Urszula Szwarc s. 51-68
Bóg Ojciec a Maryja "uboga Jhwh" Urszula Szwarc s. 64-85