Znaleziono 1 artykuł

Grażyna Szwat-Gyłybowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kalin Yanakiev as a Writer of Apocrypha? : Remarks on the Essay "Дебат върху теодицеята" (A Debate on Theodicy) Grażyna Szwat-Gyłybowa s. 219-231