Znaleziono 2 artykuły

Beata Szwejkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Stan i trendy rozwoju w zakresie produkcji i wykorzystania funkcjonalnej w kontekście prawnym Beata Szwejkowska Elżbieta Zębek s. 207-220
Źródła informacji w działalności rolniczej Beata Szwejkowska Tomasz Winnicki s. 535-543