Znaleziono 1 artykuł

F. A. Szybanow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"I. I. Chodźko - pierwyj issledowatiel Kawkaza w matiematiczeskim otnoszenii. (Nowyje matieriały k jego biografii)", F. A. Szybanow, Moskwa 1969 : [recenzja] Eugeniusz Olszewski F. A. Szybanow (aut. dzieła rec.) s. 392-393