Znaleziono 15 artykułów

Marian Szyjkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Myśl Jana Jakóba Rousseau w Polsce XVIII wieku", Maryan Szyjkowski, Kraków 1913 : [recenzja] Jan Szumiel Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 85-92
"Anhelli" po czesku na tle rozwoju czeskiego kultu Słowackiego Marian Szyjkowski s. 102-113
"Lata uniwersyteckie Mickiewicza", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1910, z. II-III ; "Mickiewicz w Kownie", Józef Kallenbach, "Biblioteka warszawska", 1911, z. I ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka warszawska", 1910, z. IV-VI ; "Mickiewicz w świetle nieznanych pism", Manfred Kridl, "Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego warszawskiego", R. III, 1910, z. 6 : [recenzja] Józef Ujejski Józef Kallenbach (aut. dzieła rec.) Manfred Kridl (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 138-158
"Dzieje nowożytnej tragedji polskiej. Typ pseudoklasyczny 1661-1831", Marjan Szyjkowski, Kraków 1920 : [recenzja] Henryk Życzyński Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 165-167
"Grażyna" - "Konrad Wallenrod" - "Dziady" w opracowaniach czeskich Marian Szyjkowski s. 170-190
Wileńscy Filomaci w Pradze Marian Szyjkowski s. 209-223
"Tomasza Kajetana Węgierskiego "Organy"", Maryan Szyjkowski, Lwów 1907 : [recenzja] Tadeusz Dąbrowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 267-268
Mickiewicz jedzie do Pragi : z cyklu "Polskie peregrynacje do Pragi i Karlowych Warów" Marian Szyjkowski s. 441-480
"Z obozu klasyków. I : Rymotwórcy zapomniani : Michał Wyszkowski i Konstanty Tyminicki", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka Warszawska", IV, 1910 : [recenzja] Wiktor Hahn Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 472-473
"Z obozu klasyków. II : Salon literacki", Maryan Szyjkowski, "Biblioteka Warszawska", I, 1911 : [recenzja] Mieczysław Kalityński Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 473
"Życie i pisma", T. I-VI, Władysław Ludwik Anczyc, oprac. Maryan Szyjkowski, Kraków 1908 : [recenzja] Wiktor Hahn Władysław Ludwik Anczyc (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-492
"Osyan w Polsce na tle genezy romantycznego ruchu", Maryan Szyjkowski, Kraków 1912 : [recenzja] Ignacy Chrzanowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
Ignacy Krasicki w czeskiem odrodzeniu Marian Szyjkowski s. 591-593
"Polská účast w českém národnim obrozeni", č. II, Marjan Szyjkowski, [tł.] Václav Kredba, Praga 1935 : [recenzja] Karel Krejči Václav Kredba (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 634-636
"Génie du christianisme a prądy umysłowe w Polsce porozbiorowej", Maryan Szyjkowski, Lwów 1908 : [recenzja] Konstanty Wojciechowski Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 660-664