Znaleziono 5 artykułów

Anna Szylar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykaz zawartości jednostki archiwalnej Akta zakonne sióstr Norbertanek w Busku 1786–1831 Anna Szylar s. 163-189
"Szkoły parafialne na pograniczu polsko-ruskim (ukraińskim) w Galicji w latach 1772–1869", Roman Pelczar, Lublin 2009 : [recenzja] Anna Szylar Roman Pelczar (aut. dzieła rec.) s. 305-307
Konferencja naukowa "Klara - kobieta nowa", Nowy Sącz, 22-23 VI 2012 r. Anna Szylar s. 347-348
"Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku", Anna Szylar, Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Anna Szylar (aut. dzieła rec.) s. 375-378
Sprawozdanie z prac nad archiwaliami ze skasowanych klasztorów w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, Archiwum Państwowym w Radomiu i Archiwum Państwowym w Kielcach Anna Szylar s. 552-556