Znaleziono 30 artykułów

Józef Szymański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola szkół kanonickich w Małopolsce XIII wieku Józef Szymański s. 3-15
Historia laicyzacji : skala oddziaływania antyreligijnego na sytuację Kościoła katolickiego na Wschodzie Józef Szymański s. 9-58
O źródłach pisanych do dziejów Kielc w średniowieczu Józef Szymański s. 41-63
Fetyszyzm początków w średniowiecznej historiografii Józef Szymański s. 103-112
"Corpus inscriptionum Poloniae", T. 1, "Województwo kieleckie", red. Józef Szymański, wstęp i komentarz Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Anna Sochacka Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 157-158
Kościół katolicki w obwodzie winnickim na Podolu w latach 1941-1964 Józef Szymański s. 165-171
"Nauki pomocnicze historii", Józef Szymański, Lublin 1968 : [recenzja] Ireneusz Ihnatowicz Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 184-186
Indygenat czy nobilitacja Józef Szymański s. 191-198
"Bibliografia Lubelszczyzny 1944 - 1964", część pierwsza, Lublin 1967 : [recenzja] Józef Szymański s. 194-197
"Clio na mojej drodze" Józef Szymański s. 207-210
Sprawozdanie z działalności Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 21 marca 1968 do 26 marca 1969 Kazimierz Myśliński Józef Szymański s. 223-228
Kazimierz Myśliński, "Najstarsza miejska historia Lubelszczyzny w świetle dokumentu Konrada Mazowieckiego z roku około 1239", [w:] "Studia Historyczne. Księga jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin prof. dr. Stanisława Arnolda", Warszawa 1965 Józef Szymański Kazimierz Myśliński (aut. dzieła rec.) s. 263-264
"Nowosądecka Kolegiata", cz. 1: "Dzieje Kapituły mniejszej (1448-1791)", ks. Józef Fiałkowski, Warszawa 1958 : [recenzja] Józef Szymański Józef Fiałkowski (aut. dzieła rec.) s. 271-278
"Corpus inscriptionum Poloniae. T. 1, Województwo kieleckie. Z. 1, Miasto i powiat Kielce", pod red. Józefa Szymańskiego ; wyd. Barbara Trelińska, Kielce 1975 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Barbara Trelińska (aut. dzieła rec.) s. 288-291
Kanonicy świeccy narzędziem feudalnej organizacji włości kieleckiej biskupów krakowskich na przełomie XII i XIII w. Józef Szymański s. 305-327
"Dyplomatyka wieków średnich", oprac. Karol Maleczyński, Maria Bielińska, Antoni Gąsiorowski, Warszawa 1971 : [recenzja] Józef Szymański Maria Bielińska (aut. dzieła rec.) Antoni Gąsiorowski (aut. dzieła rec.) Karol Maleczyński (aut. dzieła rec.) s. 332-336
Sesja poświęcona dziejom Lublina Józef Szymański s. 339-340
"Corpus inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 1 : "Miasto Kielce i powiat kielecki"Kielce 1975 : [recenzja] Zenon Guldon Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 379-380
Kanonicy opatowscy w planach polityki ruskiej z przełomu XII i XIII wieku Józef Szymański s. 388-396
"Corpus Inscriptionum Poloniae", t. I : "Województwo kieleckie", pod red. Józefa Szymańskiego, z. 2 : "Jędrzejów i region jędrzejowski", Kielce 1978 : [recenzja] Wacław Urban Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 389-392
"Szydłów", Tadeusz Maszczyński, Kielce 1966 : [recenzja] Józef Szymański Tadeusz Maszczyński (aut. dzieła rec.) s. 397-400
Nowe osiągnięcia w badaniach najstarszej Wiślicy i Krakowa Józef Szymański s. 398-403
"Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą : słownik biograficzny", Józef Szymański, Lublin 2010 : [recenzja] Bartosz Walicki Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 429-431
Parafia w Mąkoszynie na przełomie XIX i XX wieku w świetle akt wizytacyjnych Józef Szymański s. 465-476
"Uvod do novověké latinské paleografie se zvláštnim zřetelem k českým zemim", Jaroslav Kašpar, Praha [1975] : [recenzja] Józef Szymański Jaroslav Kašpar (aut. dzieła rec.) s. 481-485
"Iłża. Monografia rozwoju społeczno-gospodarczego miasta', pod red. Józefa Szymańskiego i Stefana Witkowskiego, Radom 1979 : [recenzja] Zenon Guldon Lech Stępkowski Józef Szymański (aut. dzieła rec.) Stefan Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 487-490
Wokół genezy organizacji parafialnej w Polsce Józef Szymański s. 501-508
"Ze studiów nad średniowieczną historiografią małopolską : wiślicki katalog biskupów krakowskich", Józef Szymański, [w:] Średniowiecze : studia o kulturze, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 7-49 : [recenzja] Zofia Kozłowska-Budkowa Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 507-508
"Lustracja dróg województwa krakowskiego z roku 1570", wyd. B. Wyrozumska ; wstęp historyczny i skorowidz rzeczowy oprac. K. Buczek, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Józef Szymański K. Buczek (aut. dzieła rec.) B. Wyrozumska (aut. dzieła rec.) s. 535-537
Powstanie kolegiaty św. Wawrzyńca w Wojniczu Józef Szymański s. 769-793