Znaleziono 9 artykułów

Damian Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Trochę za późno i za mało ale coś jest” : Polacy w Galicji wobec Aktu 5 listopada 1916 r. Damian Szymczak s. 85-101
Streszczenie: Jaroslav Pánek, Czeska historiografia a świat Damian Szymczak s. 91-93
Streszczenie: Petr Vorel, Czeska historiografia w świetle obrad zjazdów historyków w latach 1993–2011 Damian Szymczak s. 123-125
Streszczenie: Bohumil Jiroušek, Czeska historiografia na początku XXI wieku – pomiędzy opowiadaniem, strukturą i teorią Damian Szymczak s. 137-139
Międzynarodowa konferencja naukowa „Wielkopolska, Galicja i Królestwo Polskie : jedna czy trzy historie?” Damian Szymczak s. 172-178
"Galicyjska „ambasada” w Wiedniu : dzieje ministerstwa dla Galicji 1871–1918", Damian Szymczak, Poznań 2013 : [recenzja] Mariusz Menz Damian Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 204-208
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. O wojnę powszechną za wolność ludów… Pierwsza wojna światowa na ziemiach polskich – aspekty społeczne, polityczne i militarne, Kielce, 11 czerwiec 2014 Damian Szymczak s. 247-250
"Z powrotem w Europie Środkowej : eseje i szkice", Emil Brix, Kraków 2012 : [recenzja] Damian Szymczak Emil Brix (aut. dzieła rec.) s. 262-267
"Ambasadorowie wzajemnego porozumienia. Niedocenie- ni twórcy pomostów między polską i czeską kulturą (XIX-XX w.). Studia i szkice", Roman Baron, Toruń 2013 : [recenzja] Damian Szymczak Roman Baron (aut. dzieła rec.) s. 269-273