Znaleziono 24 artykuły

Karol Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bohatery Leśne, gm. Lipsk n/ Biebrzą, woj. suwalskie. Stanowisko 2 Karol Szymczak s. 7-8
Burdeniszki, gm. Suwałki, woj. suwalskie. Stanowisko 2 Krystian Nowak Karol Szymczak s. 9
Burdeniszki, gm. Suwałki, woj. suwalskie. Stanowisko 2 Krystian Nowak Karol Szymczak s. 9-10
    Zacytuj
  • Udostępnij
Burdeniszki, woj. suwalskie. Stanowisko 4 Karol Szymczak s. 9-10
Bohatery Leśne, gm. Lipsk n. Biebrzą, woj. suwalskie. Stanowisko 2 "Białe" Karol Szymczak s. 9
Zdzisław Sochacki (1927-2011) Karol Szymczak s. 9-10
Grzybowa Góra, gm. Mirzec, woj. kieleckie. Zespół stanowisk "Rydno" Janusz Budziszewski Stefan Karol Kozłowski Karol Szymczak s. 11-12
Grądy-Woniecko, gm. Rutki, woj. łomżyńskie. Stanowisko 1 Stefan Karol Kozłowski Karol Szymczak s. 12-13
Wołkusz, gm. Lipsk n. Biebrzą, woj. suwalskie. Stanowisko 5 Karol Szymczak s. 22-23
Wołkusz, gm. Lipsk n/ Biebrzą, woj. suwalskie. Stanowisko 5 Karol Szymczak s. 23-24
Grądy Woniecko, st. 1, gm. Rutki, woj. łomżyńskie, AZP 37-79 Karol Szymczak s. 25-26
The milky white chalcedonite/opal distribution in the Neolithic Kelteminar culture of the Kyzyl-kums, Uzbekistan Mukhiddin Khudzhanazarov Karol Szymczak s. 35-40, 4
Burins from Tanged Points : some Remarks on a Specific Way of Shaping of Tanged Points Michał Przeździecki Karol Szymczak s. 79-86
Konne, gm. Supraśl, woj. Białystok : ślady pochówka barwionego ochrą Karol Szymczak Marek Zalewski s. 93-95
La reprise des fouilles a M'Lefaat (Saison 1989) Stefan Karol Kozłowski Kazimierz Kuźma Karol Szymczak s. 112-118
Kultura perstuńska w paleolicie schyłkowym niżu środkowoeuropejskiego Karol Szymczak s. 143-188
Obsur i obsuria : kilka uwag o "SKAM-ie 71" Karol Szymczak S. W. Krukowski (aut. dzieła rec.) A. Nowakowski (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Na marginesie lektury "Technological and Typological Differentiation of Lithic Assemblages in the Upper Palaeolithic: An Interpretation Attempt" Janusza Krzysztofa Kozłowskiego Karol Szymczak Janusz Krzysztof Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 211-223
Patyna powierzchni zabytków krzemiennych jako wyznacznik chronologiczny Jolanta Kamińska Karol Szymczak s. 215-223
A problem of the bullet shaped cores : a global perspective Karol Szymczak s. 229-242
Nemrik, Gov. Dohuk. Stanowisko 9 Andrzej Kempisty Stefan K. Kozłowski Ryszard Mazurowski Andrzej Reiche Karol Szymczak s. 253
Nemrik, gov. Dohuk. Stanowisko 9 W. Borkowski Andrzej Kempisty Stefan Kozłowski Ryszard Mazurowski Andrzej Reiche Karol Szymczak s. 255
A Flint Tool Found during the Fifth Season of Excavations at Gurukly Depe, Southern Turkmenistan (2014) Karol Szymczak s. 268-270
"Origins of Agriculture in Western Central Asia. An Environmental-Archaeological Study", David R. Harris, Philadelphia 2010 : [recenzja] Karol Szymczak David R. Harris (aut. dzieła rec.) s. 365-366