Znaleziono 2 artykuły

Mieczysław Szymczak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Witold Doroszewski - uczony i człowiek (1 V 1899 - 26 I 1976) Mieczysław Szymczak s. 87-93
"Adam Mickiewicz Schaffen und die Entwicklung der polnischen Literatursprache. /Twórczość Adama Mickiewicza a rozwój polskiego języka literackiego Dietrich Scholze Mieczysław Szymczak (aut. dzieła rec.) s. 277