Znaleziono 17 artykułów

Jan Maria Szymusiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Eremityzm serca : dążenie do doskonałości w świecie według Grzegorza z Nazjanzu Jan Maria Szymusiak s. 55-72
"Dictionnaire de Spiritualité, Ascétique et Mystique", t. 6, z. XLI; XLII-XLIII; t. 7, z. XLIV-XLV, pod red. A. Rayez SJ, 1966-1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak A. Rayez (aut. dzieła rec.) s. 179-181
"Vatican II : la Révélation divine", Paris 1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak s. 181-183
"De Trinitate libri XV", sancti Aurelii Augustni (św. Augustyn), cura et studio W. J. Mountain, auxiliante Fr. Glorie, Turnholti 1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Aurelii Augustini (aut. dzieła rec.) Fr. Glorie (aut. dzieła rec.) W. J. Mountain (aut. dzieła rec.) s. 183-184
"L'ecclésiologie du Haut Moyen Age : de S. Grégoire le Grand à la désunion entre Byzance et Rome", Y. M.-J. Congar OP, Paris 1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Y. M.-J. Congar (aut. dzieła rec.) s. 184-185
"Grzegorz Teolog : u źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku", Jan Maria Szymusiak, Poznań 1965 : [recenzja] Mieczysław Żywczyński Jan Maria Szymusiak (aut. dzieła rec.) s. 191-194
"«Metoysia Theoy» : Man's participacion in God's Perfections according to saint Gregory of Nyssa", David L. Balás, [w:] „Studia Anselmiana”, 55, Romae 1966 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak David L. Balás (aut. dzieła rec.) s. 200-201
"Die Psalmodie bei Ambrosius", Helmut Leeb, [w:] „Wiener Beiträge zur Theologie”, Bd. XVIII, Wien 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Helmut Leeb (aut. dzieła rec.) s. 206-207
"Das Zeitproblem nach den Bekenntnissen Augustins", Erich Lampey, Regensburg 1960 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Erich Lampey (aut. dzieła rec.) s. 207
"De sermone Domini in monte libros duos", sancti Aurelii Augustini (Św. Augustyn), Turnholti 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak sancti Aurelii Augustini (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Atlas zur Kirchengeschichte : die christlichen Kirchen in geschichte und Gegenwart", oprac. Jochen Martin, wyd. Hubert Jedin, Kenneth Scott Latourette, Jochen Martin, Freiburg-Basel-Wien 1970 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Hubert Jedin (aut. dzieła rec.) Kenneth Scott Latourette (aut. dzieła rec.) Jochen Martin (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Je crois en Jésus-Christ aujourd'hui", André Manaranche SJ, Paris 1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak André Manaranche (aut. dzieła rec.) s. 208
"Dictionnaire de la foi chrétienne", t. 1-2, Paris 1968 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak s. 208-209
"Tête dure", Marc Oraison, Paris 1969 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Marc Oraison (aut. dzieła rec.) s. 209-210
"Liber de divinis officiis", Ruperti Tuitiensis, Turnholti 1967 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Rupert Tuitiensis (aut. dzieła rec.) s. 209
"Grzegorz Teolog, u źródeł chrześcijańskiej myśli IV wieku", Jan Maria Szymusiak, Poznań 1962 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak (aut. dzieła rec.) s. 314-318
"Antologia patrystyczna", Andrzej Bober, Kraków 1966 : [recenzja] Jan Maria Szymusiak Andrzej Bober (aut. dzieła rec.) s. 457-461