Znaleziono 9 artykułów

Justyna Tabaszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od literatury jako medium pamięci do poetyki pamięci : kategoria pamięci kulturowej w badaniach nad literaturą Justyna Tabaszewska s. 53-72
Gubienie śladów i tropienie przesunięć, czyli czytelnik w grze Andrzeja Sosnowskiego Justyna Tabaszewska s. 62-76
„Wędrujące pojęcia” : koncepcja Mieke Bal — przykład inter- czy transdyscyplinarności? Justyna Tabaszewska s. 113-130
Problemy z politycznością literatury Justyna Tabaszewska Joanna Orska (aut. dzieła rec.) s. 151-159
Nieoryginalna ariergarda : koncepcja Marjorie Perloff jako próba diagnozy statusu współczesnej poezji Justyna Tabaszewska s. 197-212
Zagrożenia czy możliwości? : Ekokrytyka : rekonesans Justyna Tabaszewska s. 205-220
Trauma jako estetyczne, afektywne doświadczenie : próba analizy "empatycznej wizji" Justyna Tabaszewska s. 221-234
W poszukiwaniu tekstowych wykładników fikcji Justyna Tabaszewska Joanna Jeziorska-Haładyj (aut. dzieła rec.) s. 247-256
Podróżnicy i kolonizatorzy : współczesne strategie opisu Afryki Justyna Tabaszewska s. 296-299
    Zacytuj
  • Udostępnij