Znaleziono 2 artykuły

Piotr Tafiłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Finanse prymasa Jana Łaskiego : na podstawie raptularza z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie Piotr Tafiłowski s. 1-36
"Jan Łaski (1456-1531) : kanclerz koronny i prymas Polski", Piotr Tafiłowski, Warszawa 2007 : [recenzja] Roman Kawecki Piotr Tafiłowski (aut. dzieła rec.) s. 259-267