Znaleziono 8 artykułów

Paweł Tambor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wyjaśniający charakter wnioskowań antropicznych w kosmologii = Explanatory Nature of Anthropic Reasoning in Cosmology Paweł Tambor s. 7-24
Piękno w teorii nauki : estetyczne kryteria w ocenie i wyborze teorii naukowych = Beauty in the Theory of Science : Aesthetic Criteria in Scientific Theory Assessment and Choice Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 55-73
Emergentny i uniwersalny charakter prawa rozkładu Zipfa w nauce Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 61-78
Wstęp do bayesowskiej metodologii współczesnej kosmologii Łukasz Kukier Aleksandra Kurek Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 62-96
Model kosmologiczny (LCDM, CDM) w schemacie pojęciowym efektywnych teorii Wszechświata Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 119-139
Ontologiczne i epistemologiczne aspekty pojęcia «ex nihilo» w modelach kosmologicznych kwantowej kosmogenezy Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 141-163
Albert Einstein i stała kosmologiczna Marek Szydłowski Paweł Tambor s. 343-361
Pochodzenie tytułu "Logos" i jego znaczenie w Prologu Ewangelii według św. Jana Paweł Tambor s. 351-363