Znaleziono 6 artykułów

Cezary Taracha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„El Rioja histórico. La Denominación de Origen y su Consejo Regulador”, red. José Luis Gómez Urdáńez, Logrono 2000 : [recenzja] Cezary Taracha Gómez Urdáńez José Luis (aut. dzieła rec.) s. 242-244
W sprawie ambasady hiszpańskiej w Polsce w XVIII wieku : (na marginesie artykułu Cezarego Tarachy, Ambasada hiszpańska w Polsce w latach 1760-1764, PH t. 87, 1996, z. 4, s. 769-793) Elżbieta Wierzbicka Cezary Taracha (aut. dzieła rec.) s. 269-275
Spór o Arandę Cezary Taracha s. 277-285
„Espańa en los siglos XVI, XVII y XVIII. Economía y sociedad”, Alberto Marcos Martín, Barcelona 2000 : [recenzja] Cezary Taracha Alberto Marcos Martín (aut. dzieła rec.) s. 351-354
"We wspólnej Europie : Polska - Hiszpania XVI-XX wiek", red. Cezary Taracha, Lublin 2001 : [recenzja] Mariusz Malinowski Cezary Taracha (aut. dzieła rec.) s. 413-416
Ambasada hiszpańska w Polsce w latach 1760-1764. Organizacja i funkcjonowanie Cezary Taracha s. 769-793, 930