Znaleziono 5 artykułów

Tadeusz Taras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krok naprzód w kierunku kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego w projekcie kodeksu postępowania karnego Tadeusz Taras s. 3-12
Przestępstwo szpiegostwa w świetle nowego kodeksu karnego z 1969 r. Tadeusz Taras s. 7-24
O niektórych zasadach polskiego procesu karnego w świetle przepisów nowego kodeksu postępowania karnego z 1969 r. Tadeusz Taras s. 65-86
[Recenzja artykułu Tadeusza Tarasa opublikowanego w czasopiśmie "Państwo i Prawo", 1962, nr 11] A. Ż. Tadeusz Taras (aut. dzieła rec.) s. 79-80
Postępowanie przygotowawcze w jugosłowiańskim procesie karnym Tadeusz Taras s. 119-134