Znaleziono 12 artykułów

Wojciech Taras

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O zabytkach. Opieka, ochrona, konserwacja", pod redakcją Tadeusza Rudkowskiego. Wydawnictwo Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Warszawa 2005 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras
"Regulacje prawne nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków" H. Malicki, M. Sikora, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1995 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 217-218
"Własność dziedzictwa kulturowego. Idee – problemy – kontrowersje", Zbigniew Kobyliński, Warszawa, 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Zbigniew Kobyliński (aut. dzieła rec.) s. 244-247
Jan Pruszyński, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras s. 273-275
Dorota Ilczuk, "Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dorota Ilczuk (aut. dzieła rec.) s. 276-278
Krystyna Pawłowska, Magdalena Swaryczewska, "Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Krystyna Pawłowska (aut. dzieła rec.) Magdalena Swaryczewska (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Grażyna Prawelska-Skrzypek, "Polityka kulturalna polskich samorządów. Wybrane zagadnienia", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Grażyna Prawelska-Skrzypek (aut. dzieła rec.) s. 281-282
Rafał Golat, "Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz", Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Rafał Golat (aut. dzieła rec.) s. 283-285
"Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki. T. 1", pod red. Wojciecha Szafrańskiego, Poznań 2007 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) s. 320-322
Prawo kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - uwagi na temat aktualności wydawniczych Halina Taras Wojciech Taras s. 323-324
"Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego", Tom III, Wojciech Szafrański, Katarzyna Zalasińska (red.), Poznań 2009 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Wojciech Szafrański (aut. dzieła rec.) Katarzyna Zalasińska (aut. dzieła rec.) s. 333-337
Alberto Soldani, Dariusz Jankowski: "Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.", Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2004 : [recenzja] Halina Taras Wojciech Taras Dariusz Jankowski (aut. dzieła rec.) Alberto Soldani (aut. dzieła rec.) s. 414-416