Znaleziono 12 artykułów

Radosław Tarkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
L'introduction à l'édition polonaise des "Epoques de la nature" de Buffon [1786] Stanisław Staszic Piotr Daszkiewicz (tłum.) Thierry Hoquet (tłum.) Radosław Tarkowski (tłum.) s. 31-43
Commentaire à l'introduction à l'édition polonaise des "Epoques de la nature" de Buffon Piotr Daszkiewicz Thierry Hoquet Radosław Tarkowski s. 45-50
Polonika we francuskim "Journal de Géologié" (1830-1832) Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 83-89
List Ludwika Zejsznera (1805-1871) do Aleksandra Brongniarta (1770-1847) w zbiorach Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej (MNHN) w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 91-95
La bibliothèque de Jean-Etienne Guettard (1715-1786) - analyse de ses sources bibliographiques sur la Pologne Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 97-106
Implications polonaises dans "Description géologique des environs de Paris" de Georges Cuvier (1769-1832) et Alexandre Brongniart (1770-1847) Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 115-128
Korespondencja Ignacego Horodeckiego z Aleksandrem Brogniartem w zbiorach rękopisów Biblioteki Głównej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 145-172
Dyskusja po referacie Marka Ďurčansky'ego "Członkostwo zagraniczne polskich i czeskich uczonych w akademiach narodowych: PAU i ČAVU" Stefan W. Alexandrowicz Julian Dybiec Rita Majkowska Radosław Tarkowski Zbigniew Wójcik Marek Ďurčanský s. 207-211
Osiemnastowieczna lista skamieniałych koralowców z zamku w Nieświeżu - interesujący dokument historii polskich kolekcji przyrodniczych ze zbiorów Biblioteki Centralnej Narodowego Muzeum Historii Naturalnej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 225-240
Konstanty Jelski (1837-1896) i jego działalność w zakresie nauk przyrodniczych : dokumenty z archiwum K. Jelskiego - unikalne materiały dla historii nauk przyrpdniczych Francuskiej Gujany Piotr Daszkiewicz Massary de Jean-Christophe Radosław Tarkowski s. 225-235
Nieznany rękopis "Kursu mineralogii" Jerzego Aleksandrowicza (1819-1894) w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu Piotr Daszkiewicz Radosław Tarkowski s. 239-241
Życie i działalność Konstantego Jelskiego – przyrodnika i badacza Ameryki Południowej Radosław Tarkowski s. 325-339