Znaleziono 12 artykułów

Maciej Tarnawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Izolacyjno-lecznicze środki zabezpieczające Maciej Tarnawski s. 21-37
Co dalej z projektem kodeksu karnego? Maciej Tarnawski s. 43-50
Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu Maciej Tarnawski s. 75-85
"Zmniejszona poczytalność sprawcy przestępstwa", Maciej Tarnawski, Warszawa 1976 : [recenzja] Bogusław Sygit Maciej Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 102-106
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Prawo prasowe. Komentarz", J. Sobczak, Warszawa-Poznań 1992 : [recenzja] Maciej Tarnawski Jacek Sobczak (aut. dzieła rec.) s. 102-104
"Kodeks karny - Komentarz", T: 1-2, J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Warszawa 1987 : [recenzja] Maciej Tarnawski J. Bafia (aut. dzieła rec.) K. Mioduski (aut. dzieła rec.) M. Siewierski (aut. dzieła rec.) s. 103-107
"Zabójstwa uprzywilejowane w ujęciu polskiego prawa karnego", Maciej Tarnawski, Poznań 1981 : [recenzja] Włodzimierz Kubala Maciej Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 124-127
"W służbie utopii. 73 lata radzieckiego prawa karnego", Marian Filar, Toruń 1992 : [recenzja] Maciej Tarnawski Marian Filar (aut. dzieła rec.) s. 129-131
"Kodeks wykroczeń. Komentarz", M. Bojarski, W. Radecki, Warszawa 1998 Maciej Tarnawski Artur Tarnawski Marek Bojarski (aut. dzieła rec.) Wojciech Radecki (aut. dzieła rec.) s. 140-143
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Aborcja. Konfrontacja postaw", Lawrence H. Tribe, Poznań 1994 : [recenzja] Maciej Tarnawski Lawrence H. Tribe (aut. dzieła rec.) s. 161-163
Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 12 listopada 1992 r. (II A Kr 240 Maciej Tarnawski s. 179-184
"Postępowanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie. Wybrane zagadnienia z psychiatrii, psychologii i seksuologii sądowej", pod red. Józefa K. Gierowskiego i Adama Szymusika, Kraków 1996 : [recenzja] Maciej Tarnawski Józef K. Gierowski (aut. dzieła rec.) Adam Szymusik (aut. dzieła rec.) s. 186-188