Znaleziono 4 artykuły

Marcin Tarnawski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Amerykańskie doświadczenia w wydobyciu gazu z łupków Marcin Tarnawski s. 26-37
Wpływ kształtowania się cen na wybranych rynkach gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Marcin Tarnawski s. 31-46
Zmiany w mechanizmach cenotwórczych na europejskim rynku gazu ziemnego Marcin Tarnawski s. 35-49
"Źródła energii i ich znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku", Tomasz Młynarski, Marcin Tarnawski, Warszawa 2016 : [recenzja] Anna Wrońska Tomasz Młynarski (aut. dzieła rec.) Marcin Tarnawski (aut. dzieła rec.) s. 201-203