Znaleziono 57 artykułów

Anna Tarwacka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Actio de dolo malo" i ochrona umów prawnie niewiążących Paola Lambrini Anna Tarwacka (tłum.) s. 7-27
"Ei foras, mulier", czyli rozwód w komediach Plauta Anna Tarwacka s. 7-26
Prof. Jan Zabłocki i 'Noctes Varsoviae' Anna Tarwacka s. 7-11
"Imperator contra praedones" : uwagi o "niekonstytucyjności" lex Gabinia Anna Tarwacka s. 43-56
Mędrek sprzedaje niewolnika, czyli wady towaru w antycznym dowcipie Anna Tarwacka s. 43-51
Rozwód Nerona i Oktawii, czyli nowa Lukrecja Anna Tarwacka s. 71-84
Termin "pirat" w pismach Cycerona : inwektywa czy coś więcej? Anna Tarwacka s. 83-106
Status piratów w świetle rzymskiego prawa publicznego i "ius gentium" Anna Tarwacka s. 87-98
Stosowanie rzymskich ustaw karnych wobec piratów Anna Tarwacka s. 97-117
Wybór i objęcie urzędu przez cenzorów w starożytnym Rzymie Anna Tarwacka s. 113-128
"Publiczne prawo rzymskie : skrypt wraz z wyborem źródeł", Jan Zabłocki, Anna Tarwacka, Warszawa 2005 : [recenzja] Janusz Sondel Anna Tarwacka (aut. dzieła rec.) Jan Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 158-161
Monument aere perennius Aulus Gellius Anna Tarwacka (tłum.) s. 162-179
"Incensus", czyli co groziło Rzymianom uchylającym się od płacenia podatków i służby w armii Anna Tarwacka s. 173-185
"Dictator senatui legendo" : the Unusual Dictatorship of M. Fabius Buteo Anna Tarwacka s. 185-196
As Far as the Bedroom… : The Censor’s Mark in Family Matters in Republican Rome Anna Tarwacka s. 187-202
O początkach prawa i wszystkich urzędów oraz o następstwie prawników : 2 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 197-242
Czym jest "pomerium" : Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 13,14. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 199-204
"O urzędzie prefekta straży miejskiej" : 15 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 199-206
"Słowa uchwały senatu o konieczności usunięcia z miasta Rzymu filozofów; także słowa edyktu cenzorów, w którym zostali zganieni i powstrzymani ci, którzy zaczęli zakładać i prowadzić szkoły retoryki w Rzymie" : Aulus Gellius, Noce Attyckie 15,11. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 199-204
Nie ma ustaw doskonałych : kilka uwag terminologicznych Anna Tarwacka s. 209-215
"All You Can Eat" the Ancient Way Anna Tarwacka s. 211-220
"O ukaraniu przez cenzorów tych, którzy przy nich opowiadali niestosowne żarty; oraz o rozważaniu nałożenia noty na tego, kto stał przed nimi potężnie ziewając" : Aulus Gellius, Noce Attyckie 4,20. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 215-223
Z jakim spokojem ducha Sokrates znosił niepohamowany charakter żony; oraz co napisał Warron w jednej z satyr na temat powinności męża : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 1,17 : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 215-219
O jakich niewolnikach i z jakiego powodu jurysta Caelius Sabinus napisał, że zwykło się ich sprzedawać w czapkach; oraz jacy niewolnicy byli zgodnie ze zwyczajem przodków sprzedawani pod koroną; także co oznacza samo „pod koroną :. Aulus Gellius, Noce Attyckie 6,4.Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 217-222
Czym są zgromadzenia kalarne, czym kurialne, czym centurialne, czym trybusowe, czym wiec; oraz podobne sprawy z tym związane. Aulus Gellius, Noce Attyckie 15,27. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 217-223
Urząd cenzora w świetle 'Nocy attyckich' Aulusa Gelliusa Anna Tarwacka s. 221-252
"Czym się różni choroba od przypadłości; a także jakie znaczenie miały te słowa w edykcie edylów; oraz czy eunuch i bezpłodna kobieta podlegają zwrotowi; różne opinie na ten temat" : Gellius, Noce Attyckie 4,2. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 225-233
Opowiadana jest historia edyla Hostiliusa Mancinusa i prostytutki Manilii; przytacza się słowa dekretu trybunów, do których odwołała się Manilia. Aulus Gellius, 'Noce Attyckie' 4,14. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 229-234
Obserwacje dotyczące kolejności pytania o zdanie w senacie; spór w senacie Cezara konsula i Katona marnującego dzień przemawianiem Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 4,10 : tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 231-235
"Leges regiae" Anna Tarwacka s. 233-260
O tym, że nie było skarg o zwrot posagu w mieście Rzymie przed rozwodem Carviliusa; i w związku z tym, co właściwie znaczy 'paelex' i jakie jest pochodzenie tego słowa Aulus Gellius, Noce Attyckie 4,3. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 235-240
O tym, że trybunowie plebejscy mają prawo zatrzymania, nie mają zaś prawa wezwania : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 13,12 : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 237-243
Co Servius Sulpicius napisał w księdze "O posagach" na temat prawa i zwyczaju dotyczącego dawnych zaręczyn : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 4,4 : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 241-245
Godne zapamiętania noty i nagany cenzorskie znalezione w dawnych dokumentach. Aulus Gellius, Noce Attyckie 4,12. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 243-246
O tym, że termin 'humanitas' nie oznacza tego, co się powszechnie sądzi, natomiast ci, którzy mówili czystszym językiem, używali go bardziej właściwie : Aulus Gellius, "Noce attyckie" 13,17 : tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 243-247
O tym, że w dawnych czasach przyznawano znaczne zaszczyty ze względu na starszy wiek; oraz dlaczego później zaszczyty te przeniesiono na mężów i ojców; a także w związku z tym o siódmym rozdziale ‘Legis Iuliae’ Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 2,15 : tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 247-252
Czym jest adopcja, czym natomiast jest adrogacja oraz na ile różnią się one między sobą; a także – jakie i jakiego rodzaju są słowa tego, kto stawia przed ludem wniosek dotyczący adrogowania dzieci. Aulus Gellius, 'Noce attyckie' 5,19. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 253-259
O ustawach, uchwałach senatu i zakorzenionym zwyczaju - 3 tytuł 1 księgi "Digestów" : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 255-271
"O przysposobieniach i emancypacjach oraz o innych sposobach ustania władzy ojcowskiej" : 7 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 275-306
"O konstytucjach cesarskich" - 4 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 275-278
Recepcja i nauczanie prawa rzymskiego w Chinach Guodong Xu Anna Tarwacka (tłum.) s. 305-317
"O senatorach" : 9 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 305-316
"O pozycji prawnej ludzi" 5 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 317-334
Międzynarodowa konferencja romanistów : małżeństwo (ideał - prawo - praktyka), Warszawa 24 kwietnia 2004 roku Anna Tarwacka s. 317-323
O osobach "sui iuris" i "alieni iuris" : 6 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 319-332
Czym jest wniosek, czym ustawa, czym plebiscyt, czym przywilej : Aulus Gellius, "Noce Attyckie" 10,20. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 325-330
V Lubelskie Sympozjum nt. prawa karnego w starożytności - "Contra leges et bonos mores" : przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie Anna Tarwacka s. 332-336
XII Colloquio dei Romanisti dell’Europa Centro OrientaLe e dell’Asia, Irkuck 14-16 października 2009 roku Anna Tarwacka s. 353-354
Convegno Internazionale “Diritto romano privato e diritto romano pubblico: teoria e pratica”. Xiamen, Chiny, 23-27 października 2010 r. Anna Tarwacka s. 353-354
III Seminario di Studi „Tradizione Repubblicana Romana. Giuramento della plebe al Montesacro”, Rzym 15-17 grudnia 2009 Anna Tarwacka s. 354-355
O sprawiedliwości i prawie : 1 tytuł 1 księgi Digestów : tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 357-370
"Censoria potestas" Oktawiana Augusta Anna Tarwacka s. 359-375
"O podziale rzeczy i ich przymiotach" : 8 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst - tłumaczenie - komentarz Anna Tarwacka s. 363-375
"O urzędzie pretorów” : 14 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 419-424
"O urzędzie konsula" : 10 tytuł 1 księgi digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 421-424
"O urzędzie prefekta pretorianów" 11 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst − tłumaczenie − komentarz Anna Tarwacka s. 425-430
„O urzędzie kwestora”: 13 tytuł 1 księgi Digestów. Tekst – tłumaczenie – komentarz Anna Tarwacka s. 427-432