Znaleziono 14 artykułów

Marek Tatar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kościół i jego autorytet w duchowości ekumenicznej Marek Tatar s. 53-65
Nawrócenie fundamentalną zasadą życia chrześcijańskiego Marek Tatar s. 57-77
Podstawy antropologiczne na drodze uświęcającej człowieka Marek Tatar s. 71-88
Duchowy wymiar komunikacji w wierze i poprzez wiarę w procesie dążenia do świętości Marek Tatar s. 89-110
Duchowość ekumeniczna w "Consecratio mundi" Marek Tatar s. 91-124
Od duszy artysty do artyzmu ducha św. Brata Alberta Marek Tatar s. 109-122
Komunikacyjno-komunijny wymiar wiary w rozwoju duchowym człowieka Marek Tatar s. 111-128
Duchowość cierpienia wobec wybranych ujęć psychologii Marek Tatar s. 133-160
Duchowość maryjna "Rozmów duszy" w nabożeństwie "Gorzkich żali" Marek Tatar s. 167-181
"Błogosławiony Edmund Bojanowski świadek wiary i zakonodawca", pod red. Marka Tatara, Sandomierz 2014 : [recenzja] Marek Jagodziński Marek Tatar (aut. dzieła rec.) s. 218-221
"Servire Deo et hominibus", red. Włodzimierz Gałązka, Piotr Latawiec, Henryk Podolski, Krzysztof Trawkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Tatar Włodzimierz Gałązka (aut. dzieła rec.) Piotr Latawiec (aut. dzieła rec.) Henryk Podolski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 219-227
"Eklezjalne kształty komunii", Marek Jagodziński, Radom 2012 : [recenzja] Marek Jagodziński Marek Tatar s. 278-283
"Servire Deo et honimibus", red. W. Gałązka, P. Latawiec, H. Podolski, K. Trawkowski, Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Tatar W. Gałązka (aut. dzieła rec.) P. Latawiec (aut. dzieła rec.) K. Trawkowski (aut. dzieła rec.) s. 321-329
Wychowanie do dojrzałej duchowości Marek Tatar s. 415-435