Znaleziono 3 artykuły

Anna Tatarkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pani de Sévigné. Listy. Wybór", wyboru dokonał Wojciech Karpiński, przeł. Michał Mroziński i Anna Tatarkiewicz, wstępem opatrzył Michal Mroziński, Warszawa 1981 : [recenzja] Małgorzata Żbikowska Wojciech Karpiński (aut. dzieła rec.) Michał Mroziński (aut. dzieła rec.) Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 210-211
"W labiryncie. Szkice literackie", Anna Tatarkiewicz, Warszawa 1974 : [recenzja] Marek Gumkowski Anna Tatarkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 285
O "Weselu" inaczej Anna Tatarkiewicz s. 363-379