Znaleziono 18 artykułów

Janusz Thor

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tłumaczenia Artis magnae artilleriae K. Siemienowicza Janusz Thor s. 91-102
"Discovery" o zagadnieniach czasu Janusz Thor s. 153-154
Dzieje astronautyki i lotnictwa Janusz Thor s. 170-171
Dzieje techniki rakietowej Janusz Thor s. 216-219
Rękopis z Sibiu Janusz Thor s. 224
"Science in Writing", T. R. Henn, London-Toronto-Wellington-Sydney 1960 : [recenzja] Janusz Thor T. R. Henn (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"The American Leonardo. The Life of Samuel F. B. Morse", Corleton Mabee, New York 1957 : [recenzja] Janusz Thor Corleton Mabee (aut. dzieła rec.) s. 289-291
"Wielkiej sztuki artylerii część pierwsza", Kazimierz Siemienowicz, Warszawa 1963 : [recenzja] Janusz Thor Kazimierz Siemienowicz (aut. dzieła rec.) s. 312-315
"Kazimir Siemienowicz i jego kniga << Wieikoje iskustwo artillerii >>. Czast pierwaja", A. Iwaszkiawiczus, Wilnius 1971 : [recenzja] Janusz Thor A. Iwaszkiawiczus (aut. dzieła rec.) s. 347-349
"Little Science, Big Science", Derek J. de Solla Price, New York-London 1963 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 383-385
"Science since Babilon", Derek J. de Solla Price, New Haven 1962 : [recenzja] Janusz Thor Derek J. de Solla Price (aut. dzieła rec.) s. 423-424
"Voyages to the Moon", Marjorie Nicolson, New York 1960 : [recenzja] Janusz Thor Marjorie Nicolson (aut. dzieła rec.) s. 424-425
Przedmiot X - czyli naukoznawstwo Janusz Thor s. 426-427
Projekt utworzenia stowarzyszenia autorów naukowych Janusz Thor s. 429-431
"Ziemia w malignie", Bruno Winawer, Warszawa 1962 : [recenzja] Janusz Thor Bruno Winawer (aut. dzieła rec.) s. 445-446
O większe zainteresowanie metodologią i historią nauki Janusz Thor s. 491-493
Język wypowiedzi naukowych Janusz Thor s. 715-716
"The Conflict between Atomism and Conservation Theory (1644-1860)", Wilson L. Scott, London 1970 : [recenzja] Janusz Thor Wilson L. Scott (aut. dzieła rec.) s. 782