Znaleziono 10 artykułów

Marek Tkaczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słabości organizacji społecznych w kontekście skuteczności ich działania Marek Tkaczuk s. 39-49
Organizacje pożytku publicznego jako próba doskonalenia III sektora w Polsce Marek Tkaczuk s. 63-76
    Zacytuj
  • Udostępnij
Rola działań pozarządowych w kreowaniu polskiej polityki społecznej Marek Tkaczuk s. 69-79
Przemysł w procesach aktywizacji regionu Marek Tkaczuk s. 135-143
Rozwój organizacji społecznych w Polsce w kontekście zmian w środowisku ich działania Marek Tkaczuk s. 135-148
Rola zagranicznego wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych w Polsce Marek Tkaczuk s. 209-218
Lubelskie Zagłębie Węglowe jako kompleks terytorialno-produkcyjny Marek Tkaczuk s. 227-239
Akcja Oszczędnościowa i jej wpływ na reorganizację ustroju i zmianę kompetencji Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w 1924 r. Marek Tkaczuk s. 285-301
Partnerstwo publiczno-społeczne jako etap ewolucji podmiotów polityki społecznej w Polsce Marek Tkaczuk s. 321-330
Tendencje wykorzystania przestrzeni wirtualnej w gospodarce Marek Tkaczuk s. 469-477