Znaleziono 3 artykuły

Aleksander Tobis

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasady wykonania kary w projekcie kodeksu karnego 1968 Aleksander Tobis s. 74-82
Warunkowe zwolnienie w trybie łaski indywidualnej Aleksander Tobis s. 89-95
Orzecznictwo Sądu Najwyższego Aleksander Tobis s. 97-103