Znaleziono 21 artykułów

Jerzy Tofiluk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historia rozwoju i kształtowanie się Płaszczanicy (Epitafionu) Jerzy Tofiluk s. 11-28
Bizantyjski kanon ikonograficzny i jego adaptacja w krajach słowiańskich Jerzy Tofiluk s. 11-38
Laudacja Jerzy Tofiluk s. 19-21
Antropologia w ujęciu o. Sergiusza Bułgakowa Jerzy Tofiluk s. 27-36
Antropologia Kościoła prawosławnego w kontekście współczenej technokracji Jerzy Tofiluk s. 27-38
Prawosławie w jednoczącej się Europie Jerzy Tofiluk s. 29-43
Etyczne problemy medycyny Jerzy Tofiluk s. 43-55
O przygotowaniach do Soboru Wszechprawosławnego Jerzy Tofiluk s. 69-84
„Dekret o ekumenizmie” Soboru Watykańskiego II w spojrzeniu teologów prawosławnych Jerzy Tofiluk s. 71-80
Prawosławne szkolnictwo w okresie międzywojennym Jerzy Tofiluk s. 75-85
Treści nabożeństwa "Płacz Bogurodzicy" Jerzy Tofiluk s. 79-82
Hezychazm i jego wpływ na rozwój duchowości Jerzy Tofiluk s. 87-106
Wcielenie logosu w tekstach liturgicznych i w ikonografii Jerzy Tofiluk s. 93-106
"Apostasia i anastasis" w wymiarze eschatologicznym Jerzy Tofiluk s. 105-115
Szkolnictwo i działalność edukacyjna Jerzy Tofiluk s. 125-140
Znaczenie autorytetu w praktycznym życiu Kościoła Jerzy Tofiluk s. 163-175
Święto Katedry Teologii Prawosławnej Jerzy Tofiluk s. 167-172
Różnice w sprawowaniu świętej liturgii w lokalnych Kościołach Prawosławnych Jerzy Tofiluk s. 168-183
"Dekret o ekumenizmie" w spojrzeniu teologów prawosławnych Jerzy Tofiluk s. 183-191
Charta Oekumenika - prawosławny punkt widzenia Jerzy Tofiluk s. 305-315
Sofiologiczne przesłanki poglądów teologicznych o. Sergiusza Bułgakowa Jerzy Tofiluk s. 315-334