Znaleziono 5 artykułów

Roman A. Tokarczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
System prawa amerykańskiego : charakterystyka ogólna Roman A. Tokarczyk s. 112-128
Charakterystyka ogólna amerykańskich profesji prawniczych Roman A. Tokarczyk s. 128-143
Justice as the Chief Value of Law Roman A. Tokarczyk s. 135-159
"Prawa narodzin, życia i śmierci", Roman A. Tokarczyk, Kraków 1997 : [recenzja] Krzysztof Kukuryk Roman A. Tokarczyk (aut. dzieła rec.) s. 150-153
Zarys zagadnień amerykańskiego prawa deliktów Roman A. Tokarczyk s. 156-165