Znaleziono 1 artykuł

Dominik Tomaszewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z 11 grudnia 1997 r. II SA/Gd 1703/96, II SA/Gd 1704/96, II SA/Gd 1706/96, SA/Gd 1707/96, II SA/Gd 1708 Dominik Tomaszewski Fryderyk Zoll s. 231-234